Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bieda60055 SGWaAP
0.393bieda1152 SGWaAP
0.493mizéria5609 SGWaAP
0.504chudoba125009 SGWaAP
0.512nespravodlivosť29581 SGWaAP
0.524biedny19060 SGWaAP
0.529nevzdelanosť2243 SGWaAP
0.545úbohosť5756 SGWaAP
0.550zaostalosť5008 SGWaAP
0.556beznádej21631 SGWaAP
0.559biedna11859 SGWaAP
0.577morálny_úpadok1985 SGWaAP
0.578poroba2954 SGWaAP
0.581zloba21598 SGWaAP
0.584opustenosť4916 SGWaAP
0.587marazmus6550 SGWaAP
0.605podlosť3793 SGWaAP
0.606neľudskosť2374 SGWaAP
0.606bezmocnosť22408 SGWaAP
0.611biedne4881 SGWaAP
0.614zúfalosť1647 SGWaAP
0.615ubiedený879 SGWaAP