Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000biblické12886 SGWaAP
0.386božie169284 SGWaAP
0.394sväté_písmo27168 SGWaAP
0.397biblický39981 SGWaAP
0.400kresťanské38118 SGWaAP
0.422Písmo24389 SGWaAP
0.437Pavlovo2674 SGWaAP
0.447evanjeliové1982 SGWaAP
0.448starozákonné1413 SGWaAP
0.453Ježišovo38510 SGWaAP
0.459sväté_Písmo2845 SGWaAP
0.459Biblia123640 SGWaAP
0.469evanjelium124300 SGWaAP
0.476biblická32057 SGWaAP
0.484prorocké3852 SGWaAP
0.489apoštolské3741 SGWaAP
0.491kázanie9588 SGWaAP
0.494Evanjelium7313 SGWaAP
0.500novozákonné722 SGWaAP
0.502Slovo_božie2955 SGWaAP
0.505Biblický2943 SGWaAP
0.508Jánovo1772 SGWaAP
0.508náboženské27478 SGWaAP