Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000biblická32057 SGWaAP
0.337Biblický2943 SGWaAP
0.431starozákonná2497 SGWaAP
0.432biblický39981 SGWaAP
0.440Biblia123640 SGWaAP
0.461novozákonná1052 SGWaAP
0.476biblické12886 SGWaAP
0.478teologická15752 SGWaAP
0.498sväté_písmo27168 SGWaAP
0.511exegéza1800 SGWaAP
0.513prorocká4084 SGWaAP
0.530hebrejská3643 SGWaAP
0.530kresťanská148366 SGWaAP
0.530vierouka3595 SGWaAP
0.538sväté_Písmo2845 SGWaAP
0.561Písmo24389 SGWaAP
0.567katolícka99952 SGWaAP
0.576filozofická29642 SGWaAP
0.578gnostická892 SGWaAP
0.578katechetická1429 SGWaAP
0.584zjavená4226 SGWaAP
0.586rabínska947 SGWaAP