Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bibličtina857 SGWaAP
0.316bernolákovčina1329 SGWaAP
0.383staroslovenčina893 SGWaAP
0.403spisovná6934 SGWaAP
0.431spisovný_jazyk14267 SGWaAP
0.431spisovná_slovenčina13977 SGWaAP
0.471cirkevná_slovančina467 SGWaAP
0.485štúrovčina513 SGWaAP
0.488kancionál1564 SGWaAP
0.493maďarčina24982 SGWaAP
0.506bernolákovská1063 SGWaAP
0.512spisovný3499 SGWaAP
0.516slovenčina168837 SGWaAP
0.539stredoslovenské_nárečie1079 SGWaAP
0.541čeština47623 SGWaAP
0.553staroslovienčina3287 SGWaAP
0.554západoslovenské_nárečie603 SGWaAP
0.557ortografia727 SGWaAP
0.557latinská12461 SGWaAP
0.557evanjelik21418 SGWaAP
0.558materinská_reč2933 SGWaAP
0.559nárečie29324 SGWaAP