Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezzemok1138 SGWaAP
0.420roľník41912 SGWaAP
0.506sedliak27222 SGWaAP
0.514nevoľník3117 SGWaAP
0.525veľkostatkár2399 SGWaAP
0.544maloroľník1355 SGWaAP
0.556poddaný11979 SGWaAP
0.556želiar2660 SGWaAP
0.557domkár622 SGWaAP
0.558námezdný876 SGWaAP
0.567feudál3083 SGWaAP
0.577nádenník2567 SGWaAP
0.581statkár4923 SGWaAP
0.582poddaný12743 SGWaAP
0.596veľkostatok4143 SGWaAP
0.610kulak1993 SGWaAP
0.614zeman9863 SGWaAP
0.631plantážnik968 SGWaAP
0.632zemepán10965 SGWaAP
0.633roľníctvo3421 SGWaAP
0.643otrok66954 SGWaAP
0.645nemajetný2776 SGWaAP
0.649kolonista6897 SGWaAP
0.653plebejec1190 SGWaAP