Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezvládny2681 SGWaAP
0.293nevládny4007 SGWaAP
0.422bezvládna1648 SGWaAP
0.520chorý127459 SGWaAP
0.540nemohúci1061 SGWaAP
0.545nevyliečiteľne_chorý1753 SGWaAP
0.569umierajúci8836 SGWaAP
0.590imobilný9880 SGWaAP
0.599umierajúci2042 SGWaAP
0.626postihnutý12349 SGWaAP
0.628chronicky_chorý1686 SGWaAP
0.631vysilený3064 SGWaAP
0.634nemocný5868 SGWaAP
0.640zúbožený3324 SGWaAP
0.643chorý77877 SGWaAP
0.643odkázaný42083 SGWaAP
0.644bezvedomý475 SGWaAP
0.650nevládne1009 SGWaAP
0.650dezorientovaný4997 SGWaAP
0.653ranený3847 SGWaAP
0.655ranený18709 SGWaAP