Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezvízový_styk2525 SGWaAP
0.178bezvízový1676 SGWaAP
0.295vízová_povinnosť4499 SGWaAP
0.301vízový_režim1310 SGWaAP
0.368zrušenie_vízová1218 SGWaAP
0.433vízová2940 SGWaAP
0.488biometrický_pas679 SGWaAP
0.494vízum51245 SGWaAP
0.510liberalizácia_vízový468 SGWaAP
0.517turistické_vízum1636 SGWaAP
0.532vízový2038 SGWaAP
0.539asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.571vstupné_vízum1492 SGWaAP
0.590readmisná_dohoda664 SGWaAP
0.597dvojité_občianstvo2888 SGWaAP
0.609pohraničný_styk927 SGWaAP
0.614tranzitné_vízum471 SGWaAP
0.615dvojaké_občianstvo4095 SGWaAP
0.616vízové780 SGWaAP
0.623prístupové_rokovanie4938 SGWaAP
0.623Ruska_federácia2779 SGWaAP