Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezuzdnosť412 SGWaAP
0.412bezuzdná1285 SGWaAP
0.467hrabivosť918 SGWaAP
0.468zhýralosť589 SGWaAP
0.494nemravnosť3259 SGWaAP
0.499spupnosť1331 SGWaAP
0.508pôžitkárstvo1309 SGWaAP
0.511necudnosť562 SGWaAP
0.514bezuzdný798 SGWaAP
0.515tyranstvo442 SGWaAP
0.522svojvoľnosť735 SGWaAP
0.538náruživosť3471 SGWaAP
0.541nehanebnosť1441 SGWaAP
0.545samopaš655 SGWaAP
0.549chlipnosť801 SGWaAP
0.560panovačnosť1268 SGWaAP
0.561roztopašnosť827 SGWaAP
0.564márnivosť3421 SGWaAP
0.565chtivosť1022 SGWaAP
0.567ľahkomyseľnosť2085 SGWaAP
0.568neviazanosť2146 SGWaAP
0.570nenásytnosť2723 SGWaAP
0.574povoľnosť554 SGWaAP
0.574márnotratnosť1001 SGWaAP