Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000beztriedna1089 SGWaAP
0.477diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.486kapitalistická11577 SGWaAP
0.493rovnostárska689 SGWaAP
0.495utopická2272 SGWaAP
0.499kapitalizmus65672 SGWaAP
0.540kolektivizmus1831 SGWaAP
0.557rovnostárstvo1439 SGWaAP
0.562socializmus107795 SGWaAP
0.571vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.573komunizmus85978 SGWaAP
0.579utopistická911 SGWaAP
0.585marxizmus13099 SGWaAP
0.590proletariát6763 SGWaAP
0.592buržoázna6997 SGWaAP
0.592totalitná8415 SGWaAP
0.597svetovláda2471 SGWaAP
0.600marxistická6571 SGWaAP
0.601otrokárska1666 SGWaAP
0.610materialistická3135 SGWaAP
0.614kapitalista14057 SGWaAP
0.614materializmus9225 SGWaAP
0.617Socializmus776 SGWaAP
0.618marxista5377 SGWaAP
0.620autokracia1058 SGWaAP
0.623utopista1035 SGWaAP
0.625utópia14311 SGWaAP
0.626pseudodemokracia407 SGWaAP
0.626ideológia68602 SGWaAP
0.628kolektivistická547 SGWaAP
0.629totalita30502 SGWaAP
0.631plutokracia553 SGWaAP
0.636kapitalistický11913 SGWaAP
0.636pluralitná2549 SGWaAP
0.636totalitarizmus2624 SGWaAP
0.639liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.650proletárska2351 SGWaAP
0.656diktatúra24909 SGWaAP
0.656pluralistická774 SGWaAP
0.657darvinizmus977 SGWaAP
0.658Marx20063 SGWaAP
0.658utopický2538 SGWaAP
0.658liberalizmus19638 SGWaAP