Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000beztrestnosť5125 SGWaAP
0.584organizovaný_zločin16809 SGWaAP
0.589banditizmus470 SGWaAP
0.592bezprávie6795 SGWaAP
0.594korupcia151962 SGWaAP
0.611beztrestná438 SGWaAP
0.612beztrestné1090 SGWaAP
0.623nedotknuteľnosť5925 SGWaAP
0.628beztrestný598 SGWaAP
0.630zločinnosť5300 SGWaAP
0.630represia12047 SGWaAP
0.632kriminálny_živel1634 SGWaAP
0.640zločinecký4740 SGWaAP
0.642klientelizmus13422 SGWaAP
0.646páchanie7618 SGWaAP
0.646korupčný4225 SGWaAP
0.648tyrania8888 SGWaAP
0.649zlodejstvo2866 SGWaAP
0.651samovláda809 SGWaAP
0.654svojvôľa7957 SGWaAP
0.654zločinná1877 SGWaAP