Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000beztrestný598 SGWaAP
0.526beztrestné1090 SGWaAP
0.563beztrestná438 SGWaAP
0.625amorálny1716 SGWaAP
0.628beztrestnosť5125 SGWaAP
0.644beztrestne10276 SGWaAP
0.646korupčník1505 SGWaAP
0.652nemorálny4400 SGWaAP
0.662vydierateľný804 SGWaAP
0.662nečestný4427 SGWaAP
0.663zneužiteľný642 SGWaAP
0.665legálny16786 SGWaAP
0.669nedotknuteľný5535 SGWaAP
0.670amorálne477 SGWaAP
0.678kriminálny_živel1634 SGWaAP
0.681kriminálnik12682 SGWaAP
0.681defraudant473 SGWaAP
0.683banditizmus470 SGWaAP
0.684svojvoľný2931 SGWaAP
0.686zlodejčina483 SGWaAP
0.688trestuhodný667 SGWaAP