Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezstarostný10555 SGWaAP
0.430bezstarostná5983 SGWaAP
0.513bezstarostnosť4505 SGWaAP
0.539roztopašný1447 SGWaAP
0.539bezstarostné3580 SGWaAP
0.563pokojný102798 SGWaAP
0.575bohémsky3739 SGWaAP
0.578rozmarný1721 SGWaAP
0.580bujarý2809 SGWaAP
0.581radostný22261 SGWaAP
0.582kľudný9633 SGWaAP
0.587veselý63654 SGWaAP
0.590blahobytný886 SGWaAP
0.601nespútaný3448 SGWaAP
0.619zasnený2820 SGWaAP
0.624ľahkomyseľný1838 SGWaAP
0.629idylický3811 SGWaAP
0.630svetácky924 SGWaAP
0.635šťastný266863 SGWaAP
0.642nonšalantný441 SGWaAP
0.646jednotvárny3657 SGWaAP
0.649ľahtikársky452 SGWaAP
0.656ľahkovážny1905 SGWaAP
0.659bezstarostné_detstvo756 SGWaAP