Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezprávny1066 SGWaAP
0.567bezprávie6795 SGWaAP
0.586amorálny1716 SGWaAP
0.598nevoľník3117 SGWaAP
0.613bezprávna417 SGWaAP
0.621bezcharakterný2974 SGWaAP
0.621otrocký1264 SGWaAP
0.628nespravodlivý14034 SGWaAP
0.638utláčanie4757 SGWaAP
0.639zločinecký4740 SGWaAP
0.641vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.641nehodný6310 SGWaAP
0.644vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.645vykorisťovaný2444 SGWaAP
0.647privilegovaný5108 SGWaAP
0.648asociálny2228 SGWaAP