Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezprávie6795 SGWaAP
0.388nespravodlivosť29581 SGWaAP
0.451neľudskosť2374 SGWaAP
0.507násilenstvo639 SGWaAP
0.509neprávosť16008 SGWaAP
0.512neprávo1603 SGWaAP
0.525tyrania8888 SGWaAP
0.531krutosť20498 SGWaAP
0.535násilie207834 SGWaAP
0.538zlo221598 SGWaAP
0.540ukrutnosť3641 SGWaAP
0.541zlovôľa932 SGWaAP
0.546teror23806 SGWaAP
0.546príkorie4491 SGWaAP
0.550svojvôľa7957 SGWaAP
0.559podlosť3793 SGWaAP
0.567bezprávny1066 SGWaAP
0.567skrivodlivosť1087 SGWaAP
0.569zlodejstvo2866 SGWaAP
0.572zloba21598 SGWaAP
0.573útlak18132 SGWaAP
0.574krivda35627 SGWaAP
0.578utláčanie4757 SGWaAP
0.578diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.578nenávisť113468 SGWaAP