Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezohľadnosť5300 SGWaAP
0.320bezcitnosť2602 SGWaAP
0.341arogantnosť1322 SGWaAP
0.349arogancia24083 SGWaAP
0.378ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.382nevšímavosť4283 SGWaAP
0.414nezodpovednosť8830 SGWaAP
0.421bezohľadná4129 SGWaAP
0.427chamtivosť12734 SGWaAP
0.431bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.436nenásytnosť2723 SGWaAP
0.436sebeckosť3270 SGWaAP
0.449neľudskosť2374 SGWaAP
0.450spupnosť1331 SGWaAP
0.459bezočivosť3518 SGWaAP
0.472bezohľadné2998 SGWaAP
0.472zákernosť5166 SGWaAP
0.478ignorancia5190 SGWaAP
0.479neúcta7925 SGWaAP
0.480pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.482amorálnosť1417 SGWaAP
0.484lakomosť2032 SGWaAP
0.489nadutosť2296 SGWaAP
0.491povýšenectvo1034 SGWaAP