Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezočivý3352 SGWaAP
0.241drzý11675 SGWaAP
0.361arogantný17217 SGWaAP
0.368zlomyseľný5979 SGWaAP
0.380neokrôchaný1339 SGWaAP
0.393zlostný6082 SGWaAP
0.398povýšenecký2496 SGWaAP
0.405úlisný1267 SGWaAP
0.408nehanebný1860 SGWaAP
0.415samoľúby3416 SGWaAP
0.419opovážlivý554 SGWaAP
0.421podlý4648 SGWaAP
0.421protivný4458 SGWaAP
0.429namyslený6988 SGWaAP
0.438nevychovaný2253 SGWaAP
0.441prefíkaný8108 SGWaAP
0.445nadutý1976 SGWaAP
0.447bezcitný6046 SGWaAP
0.451panovačný2302 SGWaAP
0.451odporný18734 SGWaAP
0.456spupný1093 SGWaAP
0.456prešibaný2750 SGWaAP
0.461domýšľavý998 SGWaAP
0.464cynický7007 SGWaAP
0.466naničhodný1277 SGWaAP