Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000beznádej21631 SGWaAP
0.275zúfalstvo47404 SGWaAP
0.280bezmocnosť22408 SGWaAP
0.342bezútešnosť1423 SGWaAP
0.346opustenosť4916 SGWaAP
0.351skľúčenosť2916 SGWaAP
0.362beznádejnosť975 SGWaAP
0.373bezvýchodiskovosť1183 SGWaAP
0.380bezradnosť7155 SGWaAP
0.381dezilúzia3538 SGWaAP
0.382zúfalosť1647 SGWaAP
0.385sebaľútosť5370 SGWaAP
0.418osamotenosť1880 SGWaAP
0.427prázdnota27366 SGWaAP
0.431osamelosť18228 SGWaAP
0.442frustrácia27261 SGWaAP
0.442zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.478apatia13100 SGWaAP
0.484pesimizmus9772 SGWaAP
0.491melanchólia11028 SGWaAP
0.496ničota7845 SGWaAP
0.504trýzeň2416 SGWaAP
0.505clivota2779 SGWaAP