Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezmocnosť22408 SGWaAP
0.259bezradnosť7155 SGWaAP
0.280beznádej21631 SGWaAP
0.384frustrácia27261 SGWaAP
0.391zúfalstvo47404 SGWaAP
0.402opustenosť4916 SGWaAP
0.407zúfalosť1647 SGWaAP
0.422bezmoc550 SGWaAP
0.429nemohúcnosť5128 SGWaAP
0.433bezvýchodiskovosť1183 SGWaAP
0.433osamotenosť1880 SGWaAP
0.445beznádejnosť975 SGWaAP
0.451osamelosť18228 SGWaAP
0.451zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.458sebaľútosť5370 SGWaAP
0.463ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.468skľúčenosť2916 SGWaAP
0.468apatia13100 SGWaAP
0.471menejcennosť6082 SGWaAP
0.482hnev130034 SGWaAP
0.488bezbrannosť1535 SGWaAP
0.490bezcitnosť2602 SGWaAP
0.497úzkosť79141 SGWaAP
0.499zhnusenie1833 SGWaAP
0.500znechutenie9263 SGWaAP