Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezmocná8362 SGWaAP
0.324bezradná3901 SGWaAP
0.366bezbranná4814 SGWaAP
0.458nemohúca475 SGWaAP
0.475bezmocný22550 SGWaAP
0.497bezcitná2733 SGWaAP
0.517neschopná11711 SGWaAP
0.522bezmocné3117 SGWaAP
0.534vydaná_napospas765 SGWaAP
0.539dezorientovaná1852 SGWaAP
0.540vystrašená8844 SGWaAP
0.556ustráchaná2050 SGWaAP
0.558frustrovaná3414 SGWaAP
0.558apatická1582 SGWaAP
0.559ustrašená520 SGWaAP
0.569bezradný8355 SGWaAP
0.579zúfalá25654 SGWaAP
0.579úbohá19094 SGWaAP
0.582zbabelá2279 SGWaAP
0.585nemohúci1061 SGWaAP
0.590vydesená3902 SGWaAP
0.596zmätená13093 SGWaAP
0.602bezbranný9655 SGWaAP
0.602bezbranné3826 SGWaAP