Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezduchosť478 SGWaAP
0.396plytkosť1998 SGWaAP
0.437povrchnosť7196 SGWaAP
0.464tuposť3460 SGWaAP
0.476prízemnosť842 SGWaAP
0.479zadubenosť887 SGWaAP
0.480primitívnosť1449 SGWaAP
0.500amorálnosť1417 SGWaAP
0.514nízkosť1407 SGWaAP
0.524bezcitnosť2602 SGWaAP
0.527stádovitosť714 SGWaAP
0.530zhýralosť589 SGWaAP
0.535umelosť925 SGWaAP
0.535prostoduchosť533 SGWaAP
0.536stupídnosť500 SGWaAP
0.536banálnosť1065 SGWaAP
0.537primitivizmus3253 SGWaAP
0.537infantilnosť692 SGWaAP
0.543úzkoprsosť543 SGWaAP
0.543naivnosť1603 SGWaAP
0.546nekultúrnosť1701 SGWaAP
0.546dekadencia2871 SGWaAP
0.547teatrálnosť1155 SGWaAP
0.548zvrhlosť3503 SGWaAP