Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezdôvodné2757 SGWaAP
0.365svojvoľné6223 SGWaAP
0.434neprimerané10300 SGWaAP
0.446neopodstatnené5416 SGWaAP
0.504úmyselné12944 SGWaAP
0.548zámerné7428 SGWaAP
0.557neúmerné3350 SGWaAP
0.577násilné16703 SGWaAP
0.578protiprávne4017 SGWaAP
0.606protizákonné6026 SGWaAP
0.607bezohľadné2998 SGWaAP
0.610nezmyselné19794 SGWaAP
0.611nezákonné17899 SGWaAP
0.615beztrestné1090 SGWaAP
0.616neoprávnené15201 SGWaAP
0.622nenáležité1850 SGWaAP
0.623vyhrážanie7204 SGWaAP
0.628bezdôvodná1533 SGWaAP
0.629nedbanlivé519 SGWaAP
0.635porušovanie61861 SGWaAP
0.642zlomyseľné1871 SGWaAP
0.643arogantné4026 SGWaAP