Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezdôvodná1533 SGWaAP
0.547bezdôvodný1120 SGWaAP
0.557neopodstatnená8435 SGWaAP
0.628bezdôvodné2757 SGWaAP
0.632neprimeraná18305 SGWaAP
0.644neopodstatnený5578 SGWaAP
0.665nerozvážna792 SGWaAP
0.670svojvoľná2104 SGWaAP
0.679zjavná20812 SGWaAP
0.679nemiestna2407 SGWaAP
0.680opodstatnená13253 SGWaAP
0.685hysterická5491 SGWaAP
0.686neopodstatnené5416 SGWaAP
0.693mimovoľná896 SGWaAP
0.694úmyselná4240 SGWaAP
0.695prehnaná24567 SGWaAP
0.698bezbrehá3337 SGWaAP
0.700bezohľadná4129 SGWaAP
0.701unáhlená1416 SGWaAP
0.702očividná7716 SGWaAP
0.704nedbanlivá445 SGWaAP
0.710detinská3760 SGWaAP
0.711demonštratívna682 SGWaAP