Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezcitnosť2602 SGWaAP
0.320krutosť20498 SGWaAP
0.320neľudskosť2374 SGWaAP
0.320bezohľadnosť5300 SGWaAP
0.372sebeckosť3270 SGWaAP
0.375ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.385pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.388cynizmus8447 SGWaAP
0.403tuposť3460 SGWaAP
0.408bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.411surovosť4347 SGWaAP
0.412podlosť3793 SGWaAP
0.414zloba21598 SGWaAP
0.415arogancia24083 SGWaAP
0.417nevšímavosť4283 SGWaAP
0.425zbabelosť7461 SGWaAP
0.430spupnosť1331 SGWaAP
0.431nemilosrdnosť528 SGWaAP
0.436amorálnosť1417 SGWaAP
0.439chamtivosť12734 SGWaAP
0.440zvrhlosť3503 SGWaAP
0.441zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.444zvrátenosť6688 SGWaAP
0.453falošnosť3045 SGWaAP