Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezcitný6046 SGWaAP
0.320vypočítavý2447 SGWaAP
0.337pomstychtivý2261 SGWaAP
0.370cynický7007 SGWaAP
0.373bezcharakterný2974 SGWaAP
0.379bezohľadný9012 SGWaAP
0.411podlý4648 SGWaAP
0.414arogantný17217 SGWaAP
0.422chamtivý4371 SGWaAP
0.425sadistický2326 SGWaAP
0.426nemilosrdný7587 SGWaAP
0.426zvrhlý2899 SGWaAP
0.426sadista2713 SGWaAP
0.428zbabelý6595 SGWaAP
0.447bezočivý3352 SGWaAP
0.448krutý43514 SGWaAP
0.450cynik3635 SGWaAP
0.453namyslený6988 SGWaAP
0.454zlomyseľný5979 SGWaAP
0.455podliak4530 SGWaAP
0.457panovačný2302 SGWaAP
0.463egoista5699 SGWaAP
0.463slaboch6255 SGWaAP
0.464zatrpknutý3853 SGWaAP
0.464nevďačný3189 SGWaAP