Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.315podlosť3793 SGWaAP
0.349arogancia24083 SGWaAP
0.361amorálnosť1417 SGWaAP
0.370falošnosť3045 SGWaAP
0.370tuposť3460 SGWaAP
0.381zbabelosť7461 SGWaAP
0.382bohorovnosť1252 SGWaAP
0.391farizejstvo2371 SGWaAP
0.394nadutosť2296 SGWaAP
0.400spupnosť1331 SGWaAP
0.408bezcitnosť2602 SGWaAP
0.411pokrytectvo12995 SGWaAP
0.412úbohosť5756 SGWaAP
0.415servilnosť1743 SGWaAP
0.420nečestnosť1799 SGWaAP
0.423zadubenosť887 SGWaAP
0.426nafúkanosť738 SGWaAP
0.428zvrhlosť3503 SGWaAP
0.429cynizmus8447 SGWaAP
0.431bezohľadnosť5300 SGWaAP
0.436nekultúrnosť1701 SGWaAP
0.437primitivizmus3253 SGWaAP
0.438faloš4791 SGWaAP
0.438arogantnosť1322 SGWaAP