Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezbrehý1901 SGWaAP
0.356bezbrehá3337 SGWaAP
0.423bezhraničný1429 SGWaAP
0.464konzumizmus1740 SGWaAP
0.470bezuzdný798 SGWaAP
0.478bezbrehé1863 SGWaAP
0.514bezuzdná1285 SGWaAP
0.533nihilizmus3239 SGWaAP
0.537hedonizmus2092 SGWaAP
0.547amorálnosť1417 SGWaAP
0.550individualizmus8799 SGWaAP
0.556voluntarizmus681 SGWaAP
0.576globalizmus815 SGWaAP
0.581morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.583populizmus15092 SGWaAP
0.583bezhraničné1204 SGWaAP
0.585primitivizmus3253 SGWaAP
0.590egoizmus16497 SGWaAP
0.594relativizmus5097 SGWaAP
0.602elitárstvo1168 SGWaAP
0.602individualistický1468 SGWaAP