Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezbožnosť2685 SGWaAP
0.371nemravnosť3259 SGWaAP
0.390ohavnosť5760 SGWaAP
0.393neprávosť16008 SGWaAP
0.397bezbožný5665 SGWaAP
0.403modloslužba2364 SGWaAP
0.425odpadlíctvo1239 SGWaAP
0.428bezbožná1671 SGWaAP
0.428nevernosť1830 SGWaAP
0.442bezbožník2862 SGWaAP
0.448nehanebnosť1441 SGWaAP
0.453nerozumnosť1145 SGWaAP
0.459ničomnosť698 SGWaAP
0.460hanebnosť1351 SGWaAP
0.477lakomstvo3062 SGWaAP
0.488smilstvo6092 SGWaAP
0.496bezbožné1130 SGWaAP
0.499vlažnosť1279 SGWaAP
0.503podlosť3793 SGWaAP
0.503zloba21598 SGWaAP
0.505hrabivosť918 SGWaAP
0.506neresť12313 SGWaAP
0.510hriešnosť4249 SGWaAP