Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezbožný5665 SGWaAP
0.210bezbožník2862 SGWaAP
0.397bezbožnosť2685 SGWaAP
0.439pohan25230 SGWaAP
0.469bezbožné1130 SGWaAP
0.484bezbožná1671 SGWaAP
0.502rúhať3643 SGWaAP
0.509ničomný834 SGWaAP
0.511hriešnik37254 SGWaAP
0.525bludár2035 SGWaAP
0.525neverec2613 SGWaAP
0.529posmievač849 SGWaAP
0.538nerozumný3782 SGWaAP
0.539Hospodin53894 SGWaAP
0.540satan28705 SGWaAP
0.541neprávosť16008 SGWaAP
0.548zbožný9829 SGWaAP
0.553ničomník3233 SGWaAP
0.554zlovoľný638 SGWaAP
0.555bohabojný2612 SGWaAP