Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezbožník2862 SGWaAP
0.210bezbožný5665 SGWaAP
0.442bezbožnosť2685 SGWaAP
0.446pohan25230 SGWaAP
0.446posmievač849 SGWaAP
0.459bezbožné1130 SGWaAP
0.478bezbožná1671 SGWaAP
0.488neverec2613 SGWaAP
0.493rúhať3643 SGWaAP
0.494bludár2035 SGWaAP
0.503zlorečiť1314 SGWaAP
0.503ničomník3233 SGWaAP
0.511hriešnik37254 SGWaAP
0.515naničhodník2593 SGWaAP
0.515ničomný834 SGWaAP
0.517Hospodin53894 SGWaAP
0.525pochábeľ774 SGWaAP
0.529bohabojný2612 SGWaAP
0.529pokrytec8736 SGWaAP