Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bezútešnosť1423 SGWaAP
0.339bezvýchodiskovosť1183 SGWaAP
0.342beznádej21631 SGWaAP
0.396opustenosť4916 SGWaAP
0.404beznádejnosť975 SGWaAP
0.405pochmúrnosť1004 SGWaAP
0.411bezútešná2682 SGWaAP
0.416pustota817 SGWaAP
0.421osamotenosť1880 SGWaAP
0.421ponurosť441 SGWaAP
0.458skľúčenosť2916 SGWaAP
0.460prázdnota27366 SGWaAP
0.466šedivosť777 SGWaAP
0.469clivota2779 SGWaAP
0.477rozorvanosť882 SGWaAP
0.480bezradnosť7155 SGWaAP
0.490bezútešný2051 SGWaAP
0.491tiesnivá1060 SGWaAP
0.493odcudzenosť867 SGWaAP
0.499zúfalosť1647 SGWaAP
0.501sivosť415 SGWaAP
0.507dezilúzia3538 SGWaAP
0.512melanchólia11028 SGWaAP