Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000betliarsky582 SGWaAP
0.431Betliar11015 SGWaAP
0.468kaštieľ_Betliar1353 SGWaAP
0.511kaštieľ116441 SGWaAP
0.545budmerický728 SGWaAP
0.566bojnický3803 SGWaAP
0.570markušovský487 SGWaAP
0.570Svätý_anton2085 SGWaAP
0.581Krásnohorský_Podhradie837 SGWaAP
0.585vígľašský522 SGWaAP
0.594rusovský860 SGWaAP
0.597turniansky829 SGWaAP
0.598Topoľčianky15795 SGWaAP
0.598letohrádok2394 SGWaAP
0.599pribylinský476 SGWaAP
0.604krásnohorské_Podhradie830 SGWaAP
0.604holíčsky2852 SGWaAP
0.605oponický563 SGWaAP
0.606divínsky496 SGWaAP
0.606Kaštieľ810 SGWaAP