Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000betónka512 SGWaAP
0.415dvojprúdovka462 SGWaAP
0.510asfaltka16659 SGWaAP
0.543autostráda3861 SGWaAP
0.543dvojprúdová1270 SGWaAP
0.547hradská8922 SGWaAP
0.552štvorprúdová2759 SGWaAP
0.553zvážnica6505 SGWaAP
0.554štreka2330 SGWaAP
0.558nadjazd6964 SGWaAP
0.579obchádzka10048 SGWaAP
0.586výpadovka3724 SGWaAP
0.592kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.598lesná_cestička2699 SGWaAP
0.599križovatka133816 SGWaAP
0.609výmoľ5201 SGWaAP
0.614diaľnica189527 SGWaAP
0.615serpentína9099 SGWaAP
0.626dolu_kopcom607 SGWaAP
0.628úvoz1027 SGWaAP
0.629odbočiť_doľava3562 SGWaAP
0.631lokálka2273 SGWaAP
0.631železničná_trať32339 SGWaAP
0.633podjazd5622 SGWaAP
0.635estakáda4055 SGWaAP
0.636okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.637výtlk16516 SGWaAP
0.641mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.642štrková5737 SGWaAP
0.646železničný_násyp689 SGWaAP
0.647odbočovať_doľava930 SGWaAP
0.648zabočiť_doprava1259 SGWaAP