Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000betónka512 SGWaAP
0.415dvojprúdovka462 SGWaAP
0.510asfaltka16659 SGWaAP
0.543autostráda3861 SGWaAP
0.543dvojprúdová1270 SGWaAP
0.547hradská8922 SGWaAP
0.552štvorprúdová2759 SGWaAP
0.553zvážnica6505 SGWaAP
0.554štreka2330 SGWaAP
0.558nadjazd6964 SGWaAP
0.579obchádzka10048 SGWaAP
0.586výpadovka3724 SGWaAP
0.592kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.598lesná_cestička2699 SGWaAP
0.599križovatka133816 SGWaAP
0.609výmoľ5201 SGWaAP
0.614diaľnica189527 SGWaAP