Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000besnenie4701 SGWaAP
0.478zverstvo10322 SGWaAP
0.530krviprelievanie7494 SGWaAP
0.551vojnové_besnenie570 SGWaAP
0.566teror23806 SGWaAP
0.568šialenstvo34499 SGWaAP
0.573prenasledovanie45816 SGWaAP
0.573masaker17390 SGWaAP