Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bernolákovský607 SGWaAP
0.474bernolákovská1063 SGWaAP
0.482Slovenský_učené811 SGWaAP
0.510bernolákovčina1329 SGWaAP
0.512štúrovský2488 SGWaAP
0.517bernolákovské672 SGWaAP
0.524národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.549ľudovýchovný717 SGWaAP
0.560Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.572štúrovská5468 SGWaAP
0.580Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.589Alexander_Rudnay524 SGWaAP
0.594štúrovské1564 SGWaAP
0.594dejateľ6570 SGWaAP
0.597štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.598buditeľ1805 SGWaAP
0.609národovec10698 SGWaAP
0.613kodifikácia_spisovná719 SGWaAP
0.613mošovský775 SGWaAP
0.613Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.622Palkovič7163 SGWaAP
0.630Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.630matičný5849 SGWaAP
0.636spisovná_slovenčina13977 SGWaAP
0.636slovenské_učené812 SGWaAP
0.636mecén1520 SGWaAP
0.638Bernolák8299 SGWaAP
0.639tovarišstvo2911 SGWaAP
0.639Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.639bibličtina857 SGWaAP
0.643Hollý31067 SGWaAP