Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bernolákovský607 SGWaAP
0.474bernolákovská1063 SGWaAP
0.482Slovenský_učené811 SGWaAP
0.510bernolákovčina1329 SGWaAP
0.512štúrovský2488 SGWaAP
0.517bernolákovské672 SGWaAP
0.524národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.549ľudovýchovný717 SGWaAP
0.560Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.572štúrovská5468 SGWaAP
0.580Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.589Alexander_Rudnay524 SGWaAP
0.594štúrovské1564 SGWaAP
0.594dejateľ6570 SGWaAP
0.597štúrovský_básnik768 SGWaAP