Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bernolákovské672 SGWaAP
0.394štúrovské1564 SGWaAP
0.484Slovenský_učené811 SGWaAP
0.506bernolákovská1063 SGWaAP
0.517bernolákovský607 SGWaAP
0.535národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.539matičné3103 SGWaAP
0.540jazykovedné1463 SGWaAP
0.545literárnohistorické615 SGWaAP
0.552reformačné861 SGWaAP
0.566kodifikácia_spisovná719 SGWaAP
0.568štúrovská5468 SGWaAP
0.573hlasista1119 SGWaAP
0.576osvietenské632 SGWaAP
0.582slovenské_učené812 SGWaAP
0.585emancipačné668 SGWaAP
0.592memorandové824 SGWaAP
0.592tovarišstvo2911 SGWaAP