Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bernolákovská1063 SGWaAP
0.365bernolákovčina1329 SGWaAP
0.406štúrovská5468 SGWaAP
0.456kodifikácia_spisovná719 SGWaAP
0.474bernolákovský607 SGWaAP
0.493spisovná_slovenčina13977 SGWaAP
0.506bernolákovské672 SGWaAP
0.506bibličtina857 SGWaAP
0.538staroslovenčina893 SGWaAP
0.555Slovenský_učené811 SGWaAP
0.575štúrovčina513 SGWaAP
0.575Pauliny4324 SGWaAP
0.589spisovný_jazyk14267 SGWaAP
0.590štúrovské1564 SGWaAP
0.604spisovná6934 SGWaAP
0.607Kollárov1746 SGWaAP
0.607osvietenská1933 SGWaAP
0.608jazykovedné1463 SGWaAP
0.609Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.610kodifikačná697 SGWaAP
0.611Bernolák8299 SGWaAP
0.616hlasista1119 SGWaAP
0.617jozefínska554 SGWaAP
0.619štúrovec8822 SGWaAP
0.621Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.622národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.630Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.635kodifikácia7083 SGWaAP
0.637slovenské_učené812 SGWaAP
0.638národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.639staroslovenská613 SGWaAP
0.641matičné3103 SGWaAP