Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bernolákovská1063 SGWaAP
0.365bernolákovčina1329 SGWaAP
0.406štúrovská5468 SGWaAP
0.456kodifikácia_spisovná719 SGWaAP
0.474bernolákovský607 SGWaAP
0.493spisovná_slovenčina13977 SGWaAP
0.506bernolákovské672 SGWaAP
0.506bibličtina857 SGWaAP
0.538staroslovenčina893 SGWaAP
0.555Slovenský_učené811 SGWaAP
0.575štúrovčina513 SGWaAP
0.575Pauliny4324 SGWaAP
0.589spisovný_jazyk14267 SGWaAP
0.590štúrovské1564 SGWaAP
0.604spisovná6934 SGWaAP
0.607Kollárov1746 SGWaAP
0.607osvietenská1933 SGWaAP
0.608jazykovedné1463 SGWaAP