Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bernolákovčina1329 SGWaAP
0.316bibličtina857 SGWaAP
0.360štúrovčina513 SGWaAP
0.365bernolákovská1063 SGWaAP
0.372staroslovenčina893 SGWaAP
0.387spisovná_slovenčina13977 SGWaAP
0.452kodifikácia_spisovná719 SGWaAP
0.454spisovný_jazyk14267 SGWaAP
0.469spisovná6934 SGWaAP
0.484štúrovská5468 SGWaAP
0.510bernolákovský607 SGWaAP
0.534západoslovenské_nárečie603 SGWaAP
0.541staroslovienčina3287 SGWaAP
0.545spisovný3499 SGWaAP
0.547stredoslovenské_nárečie1079 SGWaAP
0.568kodifikačná_príručka828 SGWaAP