Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000berlínsky_múr2773 SGWaAP
0.213Berlínsky_múr2170 SGWaAP
0.321železná_opona11314 SGWaAP
0.373pád_Berlínsky1139 SGWaAP
0.520Železný_opona866 SGWaAP
0.532sovietske_impérium953 SGWaAP
0.539zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.544komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.569komunistický_režim23926 SGWaAP
0.570komunizmus85978 SGWaAP
0.577nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.581východný_blok8173 SGWaAP
0.596sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.597Československo117408 SGWaAP
0.605Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.606znovuzjednotenie1943 SGWaAP
0.607sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.609Pražský_jar3653 SGWaAP
0.611totalitný_režim13057 SGWaAP
0.621októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.621komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.626okupácia28497 SGWaAP
0.629Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.631stredovýchodná_Európa1370 SGWaAP