Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000berlín1490 SGWaAP
0.331londýn4748 SGWaAP
0.460tokio604 SGWaAP
0.461peking583 SGWaAP
0.464washington3699 SGWaAP
0.465miláno1090 SGWaAP
0.467janeiro1380 SGWaAP