Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000benzínka6119 SGWaAP
0.187benzínová_pumpa5825 SGWaAP
0.279čerpačka1988 SGWaAP
0.365benzínové_čerpadlo2361 SGWaAP
0.429čerpacia_stanica39857 SGWaAP
0.518výpadovka3724 SGWaAP
0.553motorest6285 SGWaAP
0.585natankovať10372 SGWaAP
0.587pumpár1606 SGWaAP
0.592tankovať9003 SGWaAP
0.613autobusová_zastávka22657 SGWaAP
0.619krčma91362 SGWaAP
0.625diaľničné_odpočívadlo633 SGWaAP
0.630vlaková_stanica11208 SGWaAP
0.632staničný_bufet662 SGWaAP
0.643autobusová_stanica27635 SGWaAP
0.644dotankovať1122 SGWaAP
0.646zmrzlináreň2000 SGWaAP