Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000benevolencia1777 SGWaAP
0.238benevolentnosť610 SGWaAP
0.462ignorancia5190 SGWaAP
0.496nezodpovednosť8830 SGWaAP
0.507arogantnosť1322 SGWaAP
0.512laxnosť832 SGWaAP
0.513arogancia24083 SGWaAP
0.525tolerantnosť2525 SGWaAP
0.547servilnosť1743 SGWaAP
0.565nevšímavosť4283 SGWaAP
0.568alibizmus5207 SGWaAP
0.585bezohľadnosť5300 SGWaAP
0.588lajdáckosť640 SGWaAP
0.590ľahkovážnosť1821 SGWaAP
0.599ignorantstvo1200 SGWaAP
0.600neodbornosť1938 SGWaAP
0.602svojvôľa7957 SGWaAP
0.602benevolentný3053 SGWaAP
0.603bohorovnosť1252 SGWaAP
0.607prísnosť7146 SGWaAP