Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000benediktínsky_kláštor2947 SGWaAP
0.262benediktínske_opátstvo1043 SGWaAP
0.283kláštor131370 SGWaAP
0.302opátstvo7892 SGWaAP
0.318benediktínsky1111 SGWaAP
0.362dominikánsky_kláštor880 SGWaAP
0.364benediktín4209 SGWaAP
0.364kláštorný_komplex1406 SGWaAP
0.365cisterciánsky_kláštor495 SGWaAP
0.389kartuziánsky_kláštor813 SGWaAP
0.420františkánsky_kláštor3336 SGWaAP
0.438kartuzián1655 SGWaAP
0.440cistercián803 SGWaAP
0.462opát10832 SGWaAP
0.479románsky_kostolík1157 SGWaAP
0.492augustinián1325 SGWaAP
0.493kláštorný5992 SGWaAP
0.504augustiniánsky676 SGWaAP
0.508pavlín1312 SGWaAP
0.512kostolík33513 SGWaAP
0.514bazilika41896 SGWaAP
0.514kamaldulský864 SGWaAP
0.515dominikán6735 SGWaAP
0.529benediktínsky_mních974 SGWaAP
0.530pustovňa2690 SGWaAP
0.531prepoštstvo686 SGWaAP
0.538Ostrihomský1751 SGWaAP
0.538kamaldul541 SGWaAP
0.544farský_kostol21935 SGWaAP
0.544piarista3136 SGWaAP
0.545františkán13946 SGWaAP
0.548benediktínska891 SGWaAP
0.554klariska2923 SGWaAP
0.559paulín940 SGWaAP
0.560františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.562kostol513213 SGWaAP
0.572dominikánsky3053 SGWaAP
0.575kapucínsky1808 SGWaAP