Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000benediktínsky_kláštor2947 SGWaAP
0.262benediktínske_opátstvo1043 SGWaAP
0.283kláštor131370 SGWaAP
0.302opátstvo7892 SGWaAP
0.318benediktínsky1111 SGWaAP
0.362dominikánsky_kláštor880 SGWaAP
0.364benediktín4209 SGWaAP
0.364kláštorný_komplex1406 SGWaAP
0.365cisterciánsky_kláštor495 SGWaAP
0.389kartuziánsky_kláštor813 SGWaAP
0.420františkánsky_kláštor3336 SGWaAP
0.438kartuzián1655 SGWaAP
0.440cistercián803 SGWaAP
0.462opát10832 SGWaAP
0.479románsky_kostolík1157 SGWaAP
0.492augustinián1325 SGWaAP
0.493kláštorný5992 SGWaAP
0.504augustiniánsky676 SGWaAP
0.508pavlín1312 SGWaAP
0.512kostolík33513 SGWaAP
0.514bazilika41896 SGWaAP