Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000benediktínsky1111 SGWaAP
0.276benediktín4209 SGWaAP
0.318benediktínsky_kláštor2947 SGWaAP
0.333cistercián803 SGWaAP
0.367benediktínska891 SGWaAP
0.381dominikánsky3053 SGWaAP
0.390opát10832 SGWaAP
0.397kláštor131370 SGWaAP
0.398benediktínsky_mních974 SGWaAP
0.398dominikán6735 SGWaAP
0.419augustiniánsky676 SGWaAP
0.430jezuitský5389 SGWaAP
0.434kamaldulský864 SGWaAP
0.434františkánsky_rád839 SGWaAP
0.435kláštorný5992 SGWaAP
0.440opátstvo7892 SGWaAP
0.444benediktínske_opátstvo1043 SGWaAP
0.444karmelitán1507 SGWaAP
0.445augustinián1325 SGWaAP
0.448mníšsky_rád814 SGWaAP
0.458kartuzián1655 SGWaAP
0.458cisterciánsky_kláštor495 SGWaAP