Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000benediktínske_opátstvo1043 SGWaAP
0.250opátstvo7892 SGWaAP
0.262benediktínsky_kláštor2947 SGWaAP
0.434benediktín4209 SGWaAP
0.436cisterciánsky_kláštor495 SGWaAP
0.444benediktínsky1111 SGWaAP
0.455Ostrihomský1751 SGWaAP
0.458prepoštstvo686 SGWaAP
0.465dominikánsky_kláštor880 SGWaAP
0.467kláštor131370 SGWaAP
0.488cistercián803 SGWaAP
0.507ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.512františkánsky_kláštor3336 SGWaAP
0.516kláštorný_komplex1406 SGWaAP
0.518biskupstvo11888 SGWaAP
0.522kartuziánsky_kláštor813 SGWaAP
0.538nitrianske_biskupstvo1698 SGWaAP
0.541ostrihomská_kapitula656 SGWaAP