Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000benediktínska891 SGWaAP
0.367benediktínsky1111 SGWaAP
0.400benediktín4209 SGWaAP
0.409cistercián803 SGWaAP
0.434karmelitánska666 SGWaAP
0.484karmelitánsky706 SGWaAP
0.489rehoľa31452 SGWaAP
0.494dominikán6735 SGWaAP
0.494augustiniánsky676 SGWaAP
0.496augustinián1325 SGWaAP
0.497karmelitán1507 SGWaAP
0.500kláštorná7714 SGWaAP
0.511františkánsky_rád839 SGWaAP
0.512dominikánska1898 SGWaAP
0.514rehoľná6826 SGWaAP
0.515mníšska2200 SGWaAP
0.517františkánska3334 SGWaAP
0.518benediktínske420 SGWaAP
0.521mníšsky_rád814 SGWaAP
0.530jezuitská3274 SGWaAP
0.531františkánska_rehoľa613 SGWaAP
0.534kláštor131370 SGWaAP
0.539pavlín1312 SGWaAP