Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000benediktín4209 SGWaAP
0.276benediktínsky1111 SGWaAP
0.279cistercián803 SGWaAP
0.336augustinián1325 SGWaAP
0.338dominikán6735 SGWaAP
0.348opát10832 SGWaAP
0.364benediktínsky_kláštor2947 SGWaAP
0.373františkán13946 SGWaAP
0.373kartuzián1655 SGWaAP
0.386pavlín1312 SGWaAP
0.391kláštor131370 SGWaAP
0.392karmelitán1507 SGWaAP
0.400benediktínska891 SGWaAP
0.403piarista3136 SGWaAP
0.409jezuita24701 SGWaAP
0.419opátstvo7892 SGWaAP
0.421benediktínsky_mních974 SGWaAP
0.429kamaldul541 SGWaAP
0.434benediktínske_opátstvo1043 SGWaAP
0.463paulín940 SGWaAP
0.469kamaldulský864 SGWaAP
0.475jezuitský5389 SGWaAP